Verbouw & renovatie

Verbouw en renovatie beschouwen we als een bijzondere specialistische activiteit. Het vereist kennis, een goede organisatie en vakmensen. Boekema zet zich in voor renovatie- en restauratieprojecten waarbij het accent ligt op de buitenschil van gebouwen, maar ook op woningaanpassingen of verbouwingen. Wij realiseren verbouw- en renovatieprojecten op een beheerste en projectmatige wijze, met één aanspreekpunt voor onze opdrachtgever.

In volle glorie herstellen

Renovatie en restauratie zijn activiteiten die doorgaans een combinatie van verschillende disciplines vereisen. We beschikken over specialisten op elk noodzakelijk gebied. Ervaren vakmensen die op de hoogte zijn van alle nieuwe bouwontwikkelingen, maar die eveneens kennis hebben van specifieke bouwmethoden, -vaardigheden en -materialen uit het verleden. Vakmensen, die uw vastgoed in glorie herstellen. Met oog voor detail.      

Verbouwen of uitbreiden

Verbouw of uitbreiding van een gebouw of pand is in veel gevallen méér dan bouwen. Het vraagt een grondige kennis van de bestaande situatie. Van bouwkundige constructies, maar evenzeer van processen die in het bouwwerk plaatsvinden en moeten doorgaan.