Boekema is FSC Partner!

Boekema is onlangs FSC-partner geworden en heeft hiermee aangegeven de Stichting FSC te steunen. 

FSC (Forest Stewardship Council), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. De stichting streeft naar het verhogen van het aandeel FSC-hout en -papier in Nederland.

In de praktijk betekent dit dat we zoveel mogelijk gebruik zullen maken van papier met het FSC-keurmerk. Ook zullen we, waar mogelijk, gebruik maken van FSC hout, bijvoorbeeld voor draairamen, kozijnen, deuren etc.

De keuze voor FSC-gecertificeerd hout en papier leidt daadwerkelijk tot een groter areaal bos wereldwijd dat op een verantwoorde manier beheerd wordt en waarbij rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en economische aspecten. Zo is bijvoorbeeld het oppervlak tropisch bos onder FSC-beheer in Centraal Afrika de laatste jaren flink gegroeid, tot ruim 4 miljoen hectare.

Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. We gebruiken dagelijks producten die oorspronkelijk uit het bos komen, zoals hout, papier, voedsel en medicijnen. Bossen houden water en grond vast en voorkomen zo erosie en woestijnvorming. Ze zuiveren ook de lucht en zorgen voor een gezond klimaat. Tachtig procent van alle planten en dieren leeft in het bos.

Nog steeds verdwijnt elke twee seconden een stuk bos ter grootte van een voetbalveld. Door onverantwoorde houtkap bijvoorbeeld, waardoor een bos zich niet meer kan herstellen. Door het platbranden van bossen, om er landbouwgrond van te maken en er soja of palmolie te verbouwen.
Of door grote mijnbouwbedrijven ruim baan te geven. Wereldwijd gaat jaarlijks dertien miljoen hectare bos voorgoed verloren. Dat is vier keer de oppervlakte van Nederland!

Bedrijven, organisaties en overheden kunnen daar iets tegen doen, door bewust te kiezen voor verantwoord hout en papier. Als we nu actie ondernemen kunnen ook de komende generaties gebruik maken van onze bossen.
Boekema draagt graag haar steentje bij aan het behoud van de bossen, en dus het leven, wereldwijd.

Meer weten over de Stichting FSC? Kijk dan eens op www.fsc.nl