PKBN

Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland (PKBN)

Op 19 maart 2010 is de Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland opgericht. De Stichting heeft tot doel de samenwerking te bevorderen tussen diverse disciplines op het gebied van bouw, renovatie en onderhoud van vastgoed. Hierbij is resultaatgericht samenwerken leidend.

Het werkgebied van de Stichting bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, alsmede de Noordoostpolder. Betrokken bij de Stichting zijn ondernemingen die zich richten op de bouw, de renovatie en het onderhoud van vastgoed. Er wordt naar gestreefd alle ketenpartijen vanaf architect, via aannemer, onderhoudsbedrijf, installateur, dakdekker, opdrachtgever tot de bewoner of gebruiker te bereiken.

De oprichting van de Stichting is het uitvloeisel van een klein symposium dat op 8 maart in de Euroborg in Groningen werd gehouden. Hierbij waren ongeveer 60 ketenpartijen verenigd. Na een inleiding door de heer ing. Dick Keus van TNO Bouw en Ondergrond over resultaatgericht samenwerken werd een levendige discussie gehouden onder de bezielende leiding van de heer drs. Gerard Barends. Hierin werden onder andere gesprekken gevoerd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over hun praktijkervaringen met resultaatgericht samenwerken. Verder werden in groepsverband voordelen en belemmeringen van ketengericht samenwerken benoemd.

Het voorstel om te komen tot een Stichting die deze samenwerking (verder) gaat bevorderen kon na afloop van dit symposium op een vrij grote instemming rekenen. Begunstigers van deze Stichting zijn dus alle disciplines uit de keten, waarbij vooral belangrijk is dat opdrachtgevers hierin een belangrijke bijdrage willen gaan leveren.

Vandaar dat de Stichting dus op 19 maart het leven zag. Voorzitter is de heer Hans Boekema, penningmeester is de heer Nico van Asten. Het secretariaat wordt gevoerd door de heer Ab Sprong.
De Stichting wil haar doel ondermeer bereiken door het organiseren van trainingen en workshops en het beleggen van kennisdelingsbijeenkomsten en symposia. Verder zal veel nadruk worden gelegd op het onderling contact tussen de verschillende ketenpartijen. Hiervoor zullen regelmatig meet- en greet-bijeenkomsten worden georganiseerd.

Lees meer op de website van PKBN...