Home > Actueel > Resultaat gericht samenwerking

Resultaat gericht samenwerken

OnderhoudNL heeft op 13 april een online event georganiseerd voor de lancering van de Nieuwe Leidraad RGS.

Boekema was daarbij aanwezig en wij onderschrijven de gedachte van resultaat gericht samenwerken. Wij werken al vele jaren in meerdere vormen resultaatgericht samen met verschillende opdrachtgevers.

We hebben een behoorlijke verduurzamingsopgave in Nederland. Door partijen vroeg in het proces te betrekken kun je gebruik maken van elkaars expertise om het proces goed met elkaar af te stemmen. Door aan de voorkant tijd te nemen hoe de opgave kan worden uitgevoerd levert dit tijdens de uitvoering rendement op voor alle betrokken partijen met als uiteindelijk doel tevreden bewoners.