Wij willen een groene
en gezonde aarde doorgeven

Duurzame samenwerking

Boekema wil graag bijdragen aan een duurzame leefomgeving, een betere toekomst en iets nalaten voor de volgende generatie. Wij willen graag bijdragen aan een groene aarde en een gezond klimaat. Hiervoor gebruiken wij bij Boekema vier generieke principes voor duurzaamheid. Deze  vormen het kader voor al ons beleid en al ons handelen. Deze principes zijn:

 1. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen;
 2. Niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu brengen dan dat ze kan verwerken;
 3. Niet meer en sneller natuur vreemde stoffen in het milieu brengen dan dat ze kan verwerken;
 4. Geen dingen doen waarmee we mensen beperken bij het vervullen van hun basisbehoeften: levensonderhoud, ontwikkeling, identiteit, participatie, creatie, genegenheid en vrijheid.

Dit zijn de leidende principes op basis waarvan wij stap voor stap binnen onze verantwoordelijkheid, invloedssfeer en samen met onze opdrachtgevers en partners onze visie willen realiseren.

Praktijkvoorbeelden:

 • Wij isoleren zolders met natuurlijke materialen zoals hennep en vlas;
 • Wij werken alleen met gerecyclede, herbruikbare of natuurlijke materialen;
 • Wij werken enkel met hout dat voorzien is van het FSC-keurmerk;
 • Transport wordt tot een minimum beperkt;
 • De eerste drie elektrische auto’s zijn inmiddels in gebruik;
 • Plastic bekertjes etc zijn vervangen voor papier;
 • Wij zijn bezig de verlichting te vervangen door LED.

“There is no plan(et) B.”

Visie op duurzaamheid

In januari 2020 is onder begeleiding van Local Matters in een aantal sessies met een brede delegatie vanuit Boekema het duurzaamheidsbeleid vastgelegd. Aansluitend worden al ons personeel en partners meegenomen om deze visie en de daaruit afgeleide acties daadwerkelijk te realiseren.

Onze duurzaamheidsambitie 2027

Inspirerend samenwerken aan duurzaam wonen
Wij zijn toonaangevend op het gebied van duurzaam onderhoud en renovatie van woningen. We inspireren de keten en delen onze kennis en ervaring. We werken samen met opdrachtgevers en partners aan het versnellen van de transitie naar duurzaam wonen.

Materialen voor altijd
We gebruiken alleen gerecyclede, herbruikbare of natuurlijke materialen. Vrijgekomen materialen krijgen een volgend leven. Afval bestaat niet.

Efficiënte en uitstootvrije logistiek
We plannen het werk efficiënt en zorgen voor minimale reis- en transportafstanden voor mensen en materialen, zowel voor onszelf als van onze partners. Met onze logistiek veroorzaken wij geen enkele uitstoot.

Groene bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering heeft een footprint van 0. Onze kantoren, werk- en bouwplaatsen zijn zelfvoorzienend in energie. Van alle producten die wij gebruiken ‘in eigen huis’, van koffie tot bedrijfskleding, kiezen wij de duurzaamste variant.

Duurzame inzetbaarheid
Boekema wil bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid van mensen en wil bijdragen aan het vervullen van hun basisbehoeften.

Trees for All

Bomen zijn hét middel tegen klimaatverandering. Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot. De missie is om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te beschermen en te herstellen. Daarom is Boekema partner van Trees for all.
Voor elke projectopdracht worden door Boekema 2 bomen geplant. Voor elke badkamer-, keuken- en toilet renovatie wordt 1 boom geplant.

Circulair denken en handelen

‘In 2050 is de gebouwde omgeving circulair’. Deze ambitieuze opgave vraagt om een combinatie van technische en sociale innovaties die nog niet eerder is vertoond. Deze complexe uitdaging kun je alleen oplossen door slim samen te werken, zowel binnen als buiten je organisatie. Boekema volgt alle circulaire ontwikkelingen en past deze waar het kan daadwerkelijk toe. Zo worden er onder andere dakramen van sloophout toegepast en kijken we continu naar hergebruik van materialen. Samenwerkingen met de industrie en kennisinstituten is hierbij cruciaal. Uiteindelijk zullen we duurzame gebouwen moeten realiseren waarvan de bouwmaterialen volledig herbruikbaar zijn.