“Voor innovatieve oplossingen
bent u bij ons aan het juiste adres
.”

Home > Wat we doen

Advies en innovatie

Voor advies en innovatieve oplossingen op het gebied van vastgoedonderhoud, renovatie en verduurzaming bent u bij Boekema aan het juiste adres. Wij denken actief met u mee en vinden voor diverse vraagstukken dé oplossing. Als we vroeg in het proces worden betrokken kunnen we op zoek gaan naar slimme en duurzame oplossingen en innovaties. Dit doen we samen met onze opdrachtgevers en partners. Daarnaast vindt samenwerking plaats met de industrie, adviseurs en kennisinstituten. Naast technische innovaties hebben wij ook continue aandacht voor proces- en sociale innovaties.

isolatiewerkzaamheden zolder

Planmatig onderhoud

Bij planmatig onderhoud kijken we verder dan de activiteiten die gepland staan volgens de MJOB (Meer Jaren Onderhouds Begroting). Zo kijken we naar de complete buitenschil van gebouwen. Blijkt tijdens de inspectie dat er meer of minder gedaan moet worden dan de MJOB aangeeft, dan kan het verstandig zijn meerdere werkzaamheden naar voren te halen of later te plannen. Zo ontstaat er slim en efficiënt onderhoud.

Energetisch verbeteren

De energietransitie is in volle gang. De maatschappelijke opgave tot verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is enorm. In 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. Door Boekema worden voor diverse woningcorporaties energetische maatregelen uitgevoerd, vaak in combinatie met planmatig of groot onderhoud en binnen renovaties. De basis is vaak isolatie van de buitenschil in combinatie met installaties en ventilatie. Zo maken we voor de bewoner een comfortabele en energiezuinige woning.

De maatschappelijke opgave tot verduurzamen is enorm

Groot onderhoud en renovatie

Jaarlijks worden door Boekema vele groot onderhoud- en renovatieprojecten uitgevoerd. Hierbij worden vaak alle onderdelen van de buitenschil onder handen genomen. Daarnaast worden diverse energetische maatregelen uitgevoerd waaronder het aanbrengen van mechanische ventilatie en warmtepompen. Ook binnen worden regelmatig de keuken, douche en toilet gerenoveerd.
Deze projecten worden vaak uitgevoerd op basis van resultaatgericht samenwerken. Hierbij wordt Boekema vanaf de beginfase in het project betrokken.
Er worden duurzame onderhoudsscenario’s gemaakt op basis van afgesproken resultaat eisen.
Deze aanpak zorgt voor een hogere bewonerstevredenheid, meer innovatie, budgetzekerheid tegen een afgesproken kwaliteit, reductie van onderhoudskosten en een plezierige samenwerking met opdrachtgever en partners.

24/7 Service organisatie

Boekema beschikt over een 24/7 service organisatie, waarbij er een scherpe focus is op kritische doelen, waaronder one time fixed, doorlooptijd, functioneel en definitief herstel, urgentie tijden, communicatie en terugkoppeling. Wij beschikken hierbij over specifieke software waardoor wij op elk moment over alle statussen en bijzonderheden van onze meldingen beschikken. Hierdoor vindt tijdige uitvoering en terugkoppeling plaats. Vanuit ons motiverend scorebord worden wekelijks alle kpi’s bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Met circa twintig volledig geoutilleerde service-auto’s in de noordelijke regio zijn wij zeer goed in staat om aan alle gestelde eisen te voldoen.

Calamiteiten en storingen dienen voorkomen te worden.
Desondanks leert de praktijk, dat in sommige gevallen acute hulp nodig is bij het verhelpen van bijvoorbeeld glasschades, brand, lekkage, storingen aan installaties, elektra of riolering. Op dat moment kunt u rekenen op Boekema!

Onze medewerkers en partners hebben uitgebreide ervaring met het adequaat verhelpen van calamiteiten.
In een aantal gevallen wordt de complete service organisatie van een corporatie overgenomen.
Hierbij worden vanuit de één loket gedachte alle disciplines bedient. Hierbij fungeert Boekema als verlengstuk van de opdrachtgever. In overleg met onze opdrachtgevers wordt specifieke managementrapportage ontwikkeld met onder andere analyse en verbetervoorstellen.