Hoe we het doen

Home > Hoe we het doen

Onze pijlers

Boekema voert al haar projecten en werkzaamheden uit met bevlogenheid en professionaliteit. Dit doen wij aan de hand van een drietal pijlers: inspireren, verduurzamen en samenwerken.

Samenwerken

We werken resultaatgericht samen met opdrachtgevers en partners aan het versnellen van de transitie naar duurzaam wonen. Samen kom je veel verder.

samenwerken

Inspireren

We inspireren de keten en delen onze kennis en ervaring. Wij willen hier daadwerkelijk vorm aan geven door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.

inspireren

Verduurzamen

We zijn toonaangevend op het gebied van duurzaam onderhoud en renovatie. Vier generieke principes vormen het kader voor al ons beleid en handelen.

verduurzamen

Betrokken vakmensen

Betrokken medewerkers zijn de basis van ons vastgoed onderhoudsbedrijf. We hechten veel waarde aan een duurzame relatie met ons personeel en investeren volop in de ontwikkeling van onze medewerkers. Niet alleen in techniek, maar ook in sociale vaardigheden en communicatie. We zijn immers altijd te gast bij de bewoners. Vakmanschap houden we in huis en we zien dat dit weer nieuwe vakmensen aantrekt. Een investering in elkaar leidt tot langdurige dienstverbanden waardoor we kunnen putten uit een grote pool van expertise, vakmanschap en ervaring.

Communicatie met bewoners

Renovatie of groot onderhoud in een bewoonde omgeving vraagt aandacht en begrip voor de bewoners. Bewonerstevredenheid is essentieel voor onze klant dus wij nemen de bewoners mee in het proces. Boekema beperkt overlast tot het minimum, maar helemaal geen overlast is onmogelijk.

Om draagvlak en begrip te creëren worden bewoners door onze eigen woonconsulenten vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Dit doen we bijvoorbeeld middels bijeenkomsten en folders. Ook tijdens de uitvoering van het project en na oplevering zijn zij aanspreekpunt voor het sociale deel. Dit maakt dat bewoners zich gehoord voelen en dat onze medewerkers plezieriger kunnen werken. Daarnaast is het halen van de planning cruciaal. Bewoners rekenen erop, dus zorgen wij dat dit gerealiseerd wordt. Deze aandacht voor de bewoner, de mens achter de bewoner, maakt het verschil.

Communicatie met bewoner

“De aandacht voor de bewoner, de mens achter de bewoner, maakt het verschil.”

Krachtige partners

Om efficiënte en effectieve projecten te realiseren zijn nauwe samenwerkingsvormen noodzakelijk. Deze manier van werken geeft andere dimensies in verhoudingen tussen partners: van inspanningsgericht naar resultaatgericht werken, tussen kostenoptimalisatie en marges stapelen, tussen samen administreren en ieder voor zich en tussen lean en omslachtig handelen. De intensieve samenwerking in de keten levert veel op met betrekking tot planning, betrokkenheid, kwaliteit, doorlooptijd, oplossingen, verbeteringen en innovaties. Dit alles komt ten goede aan het project en de bewoners.

Opdrachtgevers