Samenwerken

We leven in een verandering van tijdperk!
De energietransitie is in volle gang. De maatschappelijke opgave tot het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is enorm. In 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. Wat is er de komende jaren nodig om dit daadwerkelijk te realiseren? Deze transitie vraagt om een combinatie van technische en sociale innovaties die nog niet eerder vertoond is.

Deze complexe uitdaging kun je alleen oplossen door slim samen te werken, zowel binnen als buiten je organisatie. Boekema werkt intensief samen met haar opdrachtgevers en haar partners in de hele keten om de samenwerking verder te optimaliseren.
Dit leidt tot betere processen; sneller, innovatiever, duurzamer, goedkoper, steeds leuker en volgens afspraak.

Zachte kant van samenwerken

Binnen deze keten is ook de zachte kant van belang. Deze kant wordt vaak onderbelicht, maar is misschien wel het belangrijkste onderdeel.
De zachte kant is de manier waarop wij samenwerken. Dat betekent dat we begrip voor elkaar hebben. Dat we elkaars belangen kennen en daar rekening mee houden. Elkaar durven aanspreken op houding en gedrag zodat we wat van elkaar leren.
Elke dag weer, steeds beter, steeds slimmer.

samenwerken Boekema

“De duurzaamheidsuitdaging kun je alleen oplossen door slim samen te werken, zowel binnen als buiten je organisatie”

Inspireren

Boekema kent de wereld van woningcorporaties. Wij volgen nauwgezet alle ontwikkelingen. Hierbij wil Boekema uitgroeien tot een buitengewone organisatie. Wij willen een inspiratiebron zijn voor onze omgeving, medewerkers en opdrachtgevers. Wij willen mensen inspireren te gaan dromen en hun passie te volgen. Onze passie is anders samenwerken aan duurzaam wonen.

Boekema wil een creatieve omgeving creëren waar ruimte is voor persoonlijke groei, innovatie en concepten. Wij willen de hele keten inspireren en delen onze kennis en ervaring. Wij willen hier daadwerkelijk vorm aan geven door het organiseren van inspirerende activiteiten en bijeenkomsten.

verduurzamen

“De opgave voor verduurzaming is enorm.”

Verduurzamen

De energietransitie is in volle gang. De opgave voor verduurzaming is enorm. Door slim samen te werken met opdrachtgevers, partners, industrie en kennisinstellingen in de hele keten wil Boekema hier een belangrijke rol in spelen. Een traditionele aanpak is onvoldoende. Door buiten de gebaande kaders te denken wil Boekema echt een bijdrage leveren. Hiervoor hebben wij binnen Boekema ons duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Hierbinnen hebben we vier aandachtsgebieden benoemd;

  • Inspirerend samenwerken aan duurzaam wonen
  • Materialen voor altijd
  • Efficiënte en uitstootvrije logistiek
  • Groene bedrijfsvoering

Boekema wil bijdragen aan een duurzame leefomgeving, een betere toekomst en iets nalaten voor de volgende generatie.

Boekema is partner van Trees for All; Voor elke projectopdracht worden door Boekema 2 bomen geplant.Voor elke badkamer-, keuken- en toiletrenovatie wordt 1 boom geplant.