Home > Actueel > Duurzaamheid

Duurzaamheid

In 2020 heeft Boekema een beleid ontwikkeld hoe duurzaam ondernemen concreet vormgegeven kan worden. Dit is vastgelegd in een duurzaamheidsbeleid. Een beleid waarin staat beschreven waar Boekema voor staat.

In het eerste kwartaal van 2021 is het beleid teruggekoppeld aan het kader. In mei of juni zal de terugkoppeling plaatsvinden met het uitvoerend personeel. We gaan ons eerst richten op het zogenaamd “laaghangend fruit” zoals het verder verduurzamen van onze bedrijfspanden, het groener maken van ons wagenpark en meer gebruik van duurzame bouwmaterialen. Wij hebben een duidelijke koers wat we in 2021 willen bereiken.

De duurzaamheidscommissie gaat zorgdragen dat we onze doelen ook gaan bereiken en zal medio dit jaar ook richting geven aan de doelstellingen die we met elkaar willen bereiken in de jaren erna.